Выражаем глубокие соболезнования ветерану СГО Хайдаровой Халиде Мамуковне в связи со смертью сестры. Апаңыздың қайтыс болуына байланысты, туған-туыстарына көңіл айтамыз. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын.